Whitepaper

Efficiënter werken met mobiele communicatie

Download Efficiënter werken met mobiele communicatie

Geen enkel bedrijf kan zonder hoogwaardige communicatie. Maar terwijl het belang van communicatie toeneemt, worden de middelen door de snelle ontwikkeling van allerlei vaste en mobiele oplossingen complexer. Vodafone One Net combineert alle cruciale telefoniediensten in één overzichtelijke oplossing die inspeelt op de behoefte van zakelijke klanten. One Net integreert vaste telefonie, mobiele telefonie en een beheerde telefooncentrale in één dienst, gericht op organisaties met vijftig tot vijfhonderd medewerkers.

Type
Whitepaper
Datum
januari 2013
Taal
NL
Bedrijf
Onderwerpen:
Branches
Inhoudsopgave
  • Inleiding
  • Vodafone One Net
Whitepaper | One Net Efficiënter zakendoen en innoveren met mobiele communicatie One Net is een complete oplossing voor hosted telefonie die kosten helder en beheersbaar maakt, zorgt voor eenvoud en de bereikbaarheid verbetert. Zo blijven tijd en geld over voor technische innovatie. Communicatie volledig onder controle met hosted telefonie Communicatie is cruciaal voor organisaties. Klanten verwachten dat medewerkers altijd bereikbaar zijn, op hun mobiele of hun vaste telefoon. Meer dan ooit is het dus zaak om te zorgen voor een perfect werkende communicatie-infrastructuur. Daarvoor is het nu niet meer nodig te investeren in aanschaf en onderhoud van een dure telefooncentrale, dankzij One Net van Vodafone. Deze complete oplossing voor hosted telefonie maakt kosten helder en beheersbaar, zorgt voor eenvoud en verbetert de bereikbaarheid. Zo blijven tijd en geld over voor technische innovatie, en wordt het werk van de receptie eenvoudiger. Geen enkel bedrijf kan zonder hoogwaardige communicatie. Maar terwijl het belang van communicatie toeneemt worden de middelen complexer door de snelle ontwikkeling van allerlei vaste en mobiele oplossingen. Tegelijkertijd maakt de stand van de technologie het echter ook mogelijk om telefonie sterk te vereenvoudigen. Zo kan één aanbieder alle zorgen uit handen nemen door vaste en mobiele telefonie geïntegreerd aan te bieden, met één aanspreekpunt en één helder contract tegen overzichtelijk kosten. Met het uitbesteden van deze ondersteunende dienst kunnen bedrijven zich bezig houden met hun kerntaak, en hun energie richten op slimmer werken en innovatie. Ruimte voor strategische investeringen Uitbesteden van de telecom-infrastructuur past in een duidelijke trend. Volgens onderzoeksbureau IDC zal het aantal mensen dat mobiel werkt in West-Europa toenemen tot 139 miljoen in 2016, terwijl dat aantal in 2010 nog 97 miljoen was. Deze mensen zijn in grote lijnen onder te verdelen in drie categorieën: mobiele kantoormedewerkers, mobiele externe medewerkers en thuiswerkers. Momenteel verdeelt ongeveer de helft van alle medewerkers zijn werktijd al tussen kantoor, huis en externe locaties. Zij hebben daarbij de beschikking over meerdere communicatiemiddelen, mailboxen, voicemails, directories, interfaces en applicaties. Daarnaast maken ze gebruik van social media in de vorm van LinkedIn, Facebook and Twitter-accounts. Hiermee zijn ze in theorie altijd bereikbaar. Maar in praktijk maken al deze aparte kanalen de communicatie juist complexer, en zijn gebruikers vaak juist lastiger direct te bereiken. Dit heeft grote gevolgen voor het beheer van de communicatie, en de bijbehorende kosten. Want medewerkers die hun vaste telefoon altijd doorschakelen naar hun mobiel zorgen bijvoorbeeld voor een onnodige stijging van de telefoonkosten. Het is dus zaak dat organisaties een antwoord vinden op de ontwikkelingen in deze communicatierevolutie. Want de technologie die bedoeld is om effectiever te communiceren wordt zo complex dat het efficiënt werken, groei en kostenbeheersing in de weg dreigt te gaan staan. Zowel klanten als collega's weten vaak niet welk kanaal ze nu moeten gebruiken om iemand te bereiken. Dat kost geld, en het gaat tevens ten koste van de veiligheid. De complexiteit van verschillende communicatievoorzieningen is direct voelbaar bij de financiële afdeling. Organisaties hebben in de regel te maken met meerdere aanbieders, tarieven en contracten, en als ze internationaal werken ook met meerdere valuta. Dit maakt het lastig om altijd goed inzicht te hebben in de kosten, en de kosten op de juiste manier te alloceren. Het weloverwogen doen van investeringen in communicatie wordt daardoor moeilijk. Veel bedrijven hebben daarom het gevoel dat ze hun communicatiekosten niet in de hand hebben. Door communicatie efficiënter te organiseren is het mogelijk besparingen te realiseren. Die kunnen weer gebruikt worden voor strategische investeringen. De IT-afdeling worstelt daarnaast met de nieuwe eisen die aan ze gesteld worden door de ontwikkelingen in de mobiele communicatie. Ze missen vaak het overzicht door de veelheid aan leveranciers en oplossingen, die vaak maar in beperkte mate zijn geïntegreerd in het bedrijfsnetwerk. Tegelijkertijd wordt van de ICTverantwoordelijke verwacht dat hij zorgt voor kwalitatief hoogwaardige diensten, gebruiksgemak en toegankelijkheid, terwijl een trend als consumerisation zorgt voor extra complicaties en zorgen rondom security. Fusies en acquisities maken deze taak nog ingewikkelder. Alles bij elkaar gaat er veel tijd en geld zitten in het beheer van de zo ontstane complexe systemen, terwijl die middelen beter besteed zouden kunnen worden aan technische innovatie, waarmee het bedrijf slimmer kan werken. Wat IT-afdelingen willen bereiken is een veilige, betrouwbare en beheersbare communicatieinfrastructuur. Medewerkers kunnen met een beheerde telefonie-oplossing zowel vast als mobiel bellen en gebeld worden. Door deze koppeling tussen vast en mobiel zijn zij in staat om altijd en overal telefoongesprekken aan te nemen. Als ze hun vaste nummer even niet kunnen beantwoorden, wordt het gesprek automatisch doorgezet naar de mobiele telefoon. Ze zijn ook voor de receptie altijd met één druk op de knop te bereiken, en hoeven zelf dus nooit bij de receptie te vragen naar gemiste oproepen, boodschappen of hun voicemail. Hosted telefonie heeft dus op alle gebieden grote voordelen. Het biedt één geïntegreerde oplossing en één tarief voor mobiele en vaste telefonie, zonder de dure investering in een eigen telefooncentrale. Bovendien is onderling bellen van de medewerkers gratis. Er is één duidelijke rekening van één leverancier. One Net biedt alle moderne functionaliteiten van een bedrijfstelefooncentrale, en nog veel meer: bijvoorbeeld nummerplannen, een centrale receptionistenpost, uniforme voicemail en altijd voldoende buitenlijnen voor de hele organisatie. Vodafone maakt ook het werk van de ICT manager makkelijker met één aanspreekpunt voor beheer en onderhoud van alle vaste en mobiele telefonie. One Net heeft voor de office manager eveneens grote voordelen. Vodafone maakt het werk van de receptie eenvoudiger dankzij één geïntegreerde oplossing voor vaste en mobiele telefonie. Zo zijn alle medewerkers altijd onder één nummer bereikbaar, waar ze zich ook bevinden, ongeacht het toestel dat ze op dat moment gebruiken. Reference Case | Jurriëns H.J. Jurriëns B.V Aannemingsbedrijf H.J. Jurriëns B.V Peter Paul van den Heuvel, ICT Coördinator Medewerkers: 300 FTE Vestigingen: Jurriëns eerste gebruiker a Vodafone OneNet in Nederland "Deze frisse dienst heeft de toekomst" Aannemingsbedrijf H.J. Jurriëns B.V. is een bekende naam in de wereld van de restauratie en renovatie. Het bedrijf realiseerde diverse aansprekende projecten, zoals de restauratie van het Spoorwegmuseum en Paushuize in Utrecht, de Westergasfabriek in Amsterdam, Slot Zeist, het NS Station van Groningen en het natuursteenwerk van de St.-Jan in Den Bosch. De renovatie van het eigen hoofdkantoor in Utrecht greep Jurriëns meteen aan om de bedrijfstelefonie van de totale organisatie te moderniseren. Zo werd Jurriëns de eerste gebruiker van Vodafone OneNet in Nederland en draaien nu alle vaste telefoons op acht locaties en circa 180 mobiele telefoons op één infrastructuur. Naast een aantal kantoren verspreid door het land, beschikt Jurriëns over een eigen steenhouwerij en timmerfabriek. Twee ambachten die tegenwoordig zeldzaam zijn en die Jurriëns een gewilde partij maken voor de renovatie van monumenten. "Dat is een belangrijk deel van ons werk", aldus Peter Paul van den Heuvel, binnen het bedrijf verantwoordelijk voor de IT. "Maar we doen ook veel andere projecten in de utiliteitsbouw." Het eigen hoofdkantoor Utrecht, Amsterdam, Delft, Zeist, Warns, Den Haag en Groningen Branche: Bouw is bijvoorbeeld beslist geen monument, maar moest wel onder handen worden genomen. "We hadden de helft van het oppervlak van 2000 m2 verhuurd, maar zowel onze huurder als wij groeiden uit onze jas. Een deel van onze medewerkers hadden we al tijdelijk moeten onderbrengen in keten rondom het hoofdkantoor. Inmiddels is onze huurder vertrokken en kunnen wij het hele pand betrekken." De renovatie aan de hoofdhuisvesting was een uitgelezen moment om ook nog eens goed naar de telefonie in het hele bedrijf te kijken. Van den Heuvel: "De centrale op het hoofdkantoor was elf jaar oud en kon niet meer uitgebreid worden, terwijl wij wel bleven doorgroeien. Ik durfde hem bovendien niet meer te verhuizen. De nood in Utrecht was dus hoog. Maar ook op alle andere locaties werkten we met verouderde centrales; deze waren allemaal aan vervanging toe." Pilot Van den Heuvel besloot alle vestigingen in één keer aan te pakken en werkte verschillende scenario's uit, waaronder VOip-oplossingen. "Net toen ik op het punt stond om knopen door te hakken, nam Vodafone contact op om over hun nieuwe hosted telefonie dienst OneNet te praten, die op dat moment nog geïntroduceerd moest worden. Vodafone zocht partijen die bereid waren samen met hen een pilot te draaien. Ik was meteen enthousiast: een centraal aangeboden telefoniesysteem waarin vaste en mobiele telefonie geïntegreerd zijn in een gehoste telefonieomgeving. De techniek en het onderhoud konden we uitbesteden aan mensen van Vodafone die daar verstand van hebben. Dat past ook in onze visie om zeer specifieke kennis niet in huis te halen en dus uit te besteden. One Net is een frisse dienst, dit is de toekomst." Wennen De opdracht voor One Net werd in december 2011 aan Vodafone verstrekt. Om OneNet te kunnen invoeren, was eerder in 2011 het wide area network (WAN) van Jurriëns alvast in z'n geheel gemigreerd naar Vodafone. Alle vaste verbindingen gingen in die operatie over van KPN naar de managed IP-VPN-omgeving van Vodafone. Ook de mobiele bedrijfstelefoons werden hieraan gekoppeld. Dat zijn er zo'n 180, allemaal van medewerkers die veel onderweg of op locatie zijn, zoals projectleiders, uitvoerders en timmerlieden. Zij belden al via het Vodafone-netwerk. De overgang verliep relatief soepel, vindt Van den Heuvel. "Al moesten vooral de telefonistes wel wennen aan de nieuwe centrale. Het toestel werkte iets anders en ook de functionaliteit van het doorverbinden verschilde ten opzichte van klassieke centrales, zoals in de volgorde waarin gesprekken worden afgehandeld. Deze problemen waren van tijdelijke aard; Vodafone heeft een aantal trainingssessies gegeven en inmiddels heeft iedereen het onder de knie." Kostenreductie Van den Heuvel staat achter zijn keuze. "Als je zo'n grote overstap maakt, kun je altijd kinderziektes verwachten, zeker met een nieuwe dienst. Er worden altijd wel fouten en verkeerde inschattingen gemaakt. Dat was in dit geval niet anders. Maar Vodafone heeft een open cultuur, is een flexibele organisatie en de helpdesk is altijd bereikbaar om je meteen bij te staan. Het grote voordeel vind ik dat we nu uniformiteit en eenduidigheid hebben. Niet meer tien verschillende centrales, maar één gestandaardiseerd systeem dat ook centraal wordt beheerd. De investeringen vielen mee en uiteindelijk levert dit systeem een kostenreductie op dankzij de combinatie van vast, mobiel en intern bellen." Profiel Aannemingsbedrijf H.J. Jurriëns B.V. is een specialist op het gebied van restauratie en renovatie. Het bedrijf realiseerde diverse aansprekende projecten, zoals de restauratie van het Spoorwegmuseum en Paushuize in Utrecht, de Westergasfabriek in Amsterdam, Slot Zeist, het NS Station van Groningen en het natuursteenwerk van de St.-Jan in Den Bosch. Uitdaging Bij de renovatie van het eigen hoofdkantoor in Utrecht de bedrijfstelefonie van de totale organisatie moderniseren. Oplossing Vodafone OneNet, waarmee in Nederland alle vaste telefoons op acht locaties en circa 180 mobiele telefoons op één infrastructuur werken. Resultaat Uniformiteit en eenduidigheid in de communicatie. Niet meer tien verschillende centrales, maar één gestandaardiseerd systeem dat centraal wordt beheerd. Het systeem levert een kostenreductie op dankzij de combinatie van vast, mobiel en intern bellen. Neem voor meer informatie contact op met uw Vodafone contactpersoon of kijk op http://www.vodafone.nl/zakelijk/totaal_oplossingen/vast_en_mobiel/vast-mobiel_integratie/ one_net One Net is de hosted telefonie-oplossing van Vodafone waarmee medewerkers zowel vast als mobiel kunnen bellen en gebeld worden. Gebruikers krijgen een modern telefonieplatform tot hun beschikking dat volledig door Vodafone wordt beheerd en onderhouden. Zij hoeven dus niet langer te investeren in zaken als een telefooncentrale, onderhoud, trainingen, back-ups en beveiliging. Zij kunnen bovendien alle functionaliteiten van het platform vanaf zowel het vaste als mobiele toestel gebruiken. Alle gesprekken tussen medewerkers zijn inbegrepen in het vaste maandbedrag. Wanneer zij een gesprek op hun vaste nummer niet kunnen beantwoorden wordt het gesprek automatisch en zonder extra kosten doorgezet naar de mobiele telefoon. Voor uitgaande gesprekken naar vast en mobiel wordt altijd hetzelfde lage tarief gerekend. Het maakt dus niet meer uit welke telefoon wordt gebruikt. Vodafone stelt hiervoor één overzichtelijke, voorspelbare rekening op voor alle mobiele, vaste en telefooncentrale-functies. Vodafone One Net maakt bedrijfscommunicatie effectiever, overzichtelijker en kostenefficiënter. · Geen dure telefooncentrale · Geen complexe oplossingen · Flexibiliteit `We willen niet de zorg hebben voor een telefooncentrale op locatie, maar willen dat juist uitbesteden aan een partij die daar verstand van heeft. Het afnemen van Managed voice services is een bewuste keuze geweest.' Steeds meer bedrijven schakelen over op telefonie op basis van IP. Hiermee komen telefonie en IT steeds meer bij elkaar te liggen, wat de weg vrij maakt tot allerlei slimme innovaties en efficiencyverbeteringen. Hosted telefonie leidt tot kostenbesparingen, die ruimte maken voor investeringen die gericht zijn op de core business. Alle zorgen rond telefonie, zoals onderhoud, updates en back up, zijn in deskundige handen bij Vodafone. Bovendien is de organisatie veel flexibeler wanneer er bijvoorbeeld nieuwe filialen of overgenomen bedrijven in het netwerk moeten worden opgenomen. Ook zorgt deze oplossing ervoor dat de organisatie volledig in controle is, dankzij het heldere overzicht dat één contract en één rekening van één leverancier biedt. Bijna de helft van alle Europese bedrijven heeft ondertussen een bedrijfstelefoniecentrale op basis van IP. Tegelijkertijd willen steeds meer organisaties alle moderne telefonie-functionaliteiten afnemen tegen een overzichtelijk, beheersbaar maandelijks bedrag. Hierbij zijn ook veranderingen, updates en beheer inbegrepen. Analisten verwachten dat organisaties dit jaar meer dan honderd miljoen euro investeren in hosted telefonie, en voorspellen voor volgend jaar zelfs een groei van meer dan vijfentwintig procent. `Telefonie helpt om ons product uniek te maken' `Bereikbaarheid is voor ons cruciaal' Een toenemend aantal organisaties is op zoek naar één aanbieder voor alle telecombehoeften. De belangrijkste reden hiervoor is de wens de communicatie-infrastructuur te vereenvoudigen, met één aanspreekpunt en één contract. Daarnaast is dit een manier om de kosten te verlagen. En tenslotte sluit deze trend aan bij de wens om de bereikbaarheid te vergoten en de bedrijfsprocessen te verbeteren. Om hierop in te spelen heeft Vodafone de afgelopen jaren een volledig aanbod telecommunicatiediensten ontwikkeld. Meer informatie: www.vodafone.nl t t t t t t Vodafone One Net combineert alle cruciale telefoniediensten in één overzichtelijke oplossing die inspeelt op de behoefte van zakelijke klanten. Vodafone One Net integreert vaste telefonie, mobiele telefonie en een beheerde telefooncentrale in één dienst, gericht op organisaties met vijftig tot vijfhonderd medewerkers. t t t t Hierdoor is Vodafone in staat is om alle communicatiebehoeften voor zijn klanten in te vullen met vaste en mobiele telefonie, vast en mobiel breedband en allerlei aanvullende diensten. De dienst wordt geleverd vanuit een beveiligd datacenter over beheerde verbindingen Eenvoudig te combineren met internettoegang en IP-VPN Vrijheid: meer tijd voor de core business Zekerheid: altijd voorspelbare telecommunicatiekosten Rust: alle telefonie-zaken worden geregeld door een betrouwbare leverancier Volledige flexibiliteit, met alle voordelen van vaste en mobiele telefonie gecombineerd Altijd bereikbaar op het device naar keuze, of het nu vast is of mobiel Telefonie vereenvoudigd, mobile en vast in één dienst Betaling op basis van gebruik, geen grote investeringen vooraf in een telefooncentrale Alle interne telefoongesprekken zijn bij de prijs inbegrepen Een vast tarief voor alle externe gesprekken (geen verschil tussen vast en mobiel) t
Uitgelichte Whitepaper

Mobiel testen: ontwikkel uw strategie!

Mobiel testen: ontwikkel uw strategie!

Mobiel platformen veranderen de manier waarop we leven en werken. Waar vroeger PC’s en notebooks alleen heersten, zijn tablets en smartphones hard op weg om een steeds crucialere rol in te vullen. Een studie van ABI Research toont aan dat het gebruik van mobiele applicaties op...

XBOSoft
Whitepapers nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van welke whitepapers er zijn toegevoegd aan de Computable IT Knowledgebase? Abonneer je dan op de gratis nieuwsbrief.