Whitepaper

Het nieuwe werken draait om mobiliteit en virtualisatie

Download Het nieuwe werken draait om mobiliteit en virtualisatie

Veel bedrijven bieden flexibele werkplekken, zodat medewerkers vanaf elk apparaat en elke locatie toegang hebben tot bedrijfsmiddelen en -services. Deze whitepaper beschrijft de resultaten van een diepgaand onderzoek dat Forrester Consulting in opdracht van Cisco uitvoerde onder IT-beslissers in de VS, Europa en China. De analisten concluderen dat organisaties het nieuwe werken op een rendabele manier kunnen ondersteunen dankzij nieuwe leveringsmodellen, zoals software-as-a-service (SaaS), mobiele apps, desktop-as-a-service en security-as-a-service. Daarnaast leggen veel IT-organisaties formele beleidsregels en procedures vast om de implementatie en ondersteuning van BYOD-programma’s in goede banen te leiden en de verspreide werkplek succesvol te beheren.

Type
Whitepaper
Datum
november 2012
Taal
EN
Bedrijf
Onderwerpen:
Afdelingen
Inhoudsopgave
  • Samenvatting
  • Wereldwijd verspreide medewerkers en consumerization herdefiniëren de werkplek
  • Bedrijven spelen in op de evolutie van het personeelsbestand met mobiliteit en desktopvirtualisatie
  • IT-afdeling is op zoek naar structuur en beheer in mobiliteits- en werkplekservices
  • Geen verrassing: beveiliging blijft de allerhoogste prioriteit
  • Mobiele medewerkers en hun meerdere apparaten dwingen herinrichting van de werkplek af
  • Belangrijkste aanbevelingen
  • Bijlage A: Methodologie
  • Bijlage B: Demografische gegevens
  • Bijlage C: Eindnoten
Een Forrester Consulting Thought Leadership Paper in opdracht van Cisco Systems Het nieuwe werken draait om mobiliteit en virtualisatie Juni 2012 Forrester Consulting Het nieuwe werken draait om mobiliteit en virtualisatie Inhoudsopgave Samenvatting ......................................................................................................................................................................... 2 Wereldwijd verspreide medewerkers en consumerization herdefiniëren de werkplek ...................................................... 3 Bedrijven spelen op de evolutie van het personeelsbestand in met mobiliteit en desktopvirtualisatie ............................... 5 IT-afdeling is op zoek naar structuur en beheer in mobiliteits- en werkplekservices ....................................................... 10 Geen verrassing: beveiliging blijft de allerhoogste prioriteit ............................................................................................. 12 Mobiele medewerkers en hun meerdere apparaten dwingen herinrichting van de werkplek af ....................................... 14 Belangrijkste aanbevelingen ............................................................................................................................................... 18 Bijlage A: Methodologie ..................................................................................................................................................... 19 Bijlage B: Demografische gegevens ................................................................................................................................... 19 Bijlage C: Eindnoten ........................................................................................................................................................... 20 © 2012, Forrester Research, Inc. Alle rechten voorbehouden. Reproductie zonder voorafgaande toestemming is strikt verboden. Deze informatie is gebaseerd op de best beschikbare bronnen. De hierin vermelde meningen zijn tijdsgebonden en kunnen veranderen. Forrester®, Technographics®, Forrester Wave, RoleView, TechRadar en Total Economic Impact zijn handelsmerken van Forrester Research, Inc. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve bedrijven. Ga voor meer informatie naar www.forrester.com. [1-JT79MA en 1-JNZLG3] Over Forrester Consulting Forrester Consulting biedt onafhankelijk en objectief advies op basis van onderzoek waarmee leidinggevenden in hun organisaties succesvol kunnen zijn. Of het nu gaat om een korte strategiesessie of een project volledig op maat, Forrester brengt u in direct contact met onderzoeksanalisten die hun kennis inzetten voor de specifieke uitdagingen van uw bedrijf. Ga voor meer informatie naar www.forrester.com/consulting. Pagina 1 Forrester Consulting Het nieuwe werken draait om mobiliteit en virtualisatie Samenvatting De huidige werkplekomgeving binnen bedrijven verandert snel. Veel bedrijven richten zich op het bieden van flexibele werkplekken, zodat medewerkers vanaf elk apparaat en elke locatie toegang hebben tot bedrijfsmiddelen en -services. Deze toenemende vraag naar flexibiliteit van de werkplek wordt onder andere veroorzaakt door het groeiend aantal medewerkers dat ervan uitgaat zelf te kunnen kiezen welk mobiel apparaat (vaak in eigen bezit), welke laptop en welke technologie op het werk gebruikt wordt. Daarnaast implementeren vele bedrijven verschillende mobiliteits- virtualisatieen beveiligingsoplossingen om de productiviteit van de medewerkers te verhogen en de wereldwijde samenwerking met en tussen hun partners, klanten en leveranciers te vergemakkelijken. In april 2012 kreeg Forrester Consulting van Cisco Systems de opdracht een studie uit te voeren om tot een beter begrip te komen van de initiatieven op het gebied van mobiliteit, virtualisatie en andere technologieën die bedrijven implementeren om de productiviteit en flexibiliteit van medewerkers te verhogen. Specifieke aandachtsgebieden waren onder andere de voordelen, uitdagingen en tijdsplanningen voor de implementatie van initiatieven met betrekking tot de werkplek, zoals BYOD-programma's (Bring Your Own Device) en oplossingen voor samenwerking, desktop- en toepassingsvirtualisatie en beveiliging. De onderzoeksmethode omvatte een diepgaande online enquête onder 325 senior wereldwijde besluitvormers op het gebied van informatietechnologie (IT) in de VS, Europa en China. Elke deelnemer aan deze studie was eindverantwoordelijke voor de besluitvorming of maakte deel uit van een team besluitvormers op het gebied van services aan klanten of mobiliteitsinitiatieven binnen hun organisatie. De belangrijkste onderzoeksresultaten waren: Een nieuwe generatie arbeidskrachten vereist IT-beleid en -praktijk waarin massale mobiliteit wordt ondersteund. Om een verspreid personeelsbestand te kunnen ondersteunen, moeten een beweeglijk en flexibel model alsmede veelgebruikte procedures worden opgezet om samenwerking mogelijk te maken en de vaardigheden van werknemers optimaal in te zetten. Het profiel van het personeelsbestand verandert momenteel drastisch. Arbeidskrachten die nu op de arbeidsmarkt komen, zijn in toenemende mate mobiel en technisch onderlegd. Daarnaast verwachten veel medewerkers dat de IT-afdeling van het bedrijf de flexibiliteit biedt om eigen apparaten te gebruiken voor werkgerelateerde activiteiten en dat samenwerking met anderen mogelijk wordt gemaakt. Het feit dat apparaten/toepassingen worden gebruikt die het eigendom zijn van medewerkers (`consumerization') en de toenemende invloed van mobiliteit vormen de drijvende krachten achter technische vereisten en beveiligingsvereisten. Meer dan een derde van de medewerkers neemt technologie mee naar het werk en verbeteren op die manier de technologische oplossingen van het bedrijf. Iets minder dan de helft van de bedrijven implementeert BYOD-programma's ter ondersteuning van apparaten die eigendom zijn van medewerkers.1 Deze versprokkelde apparaat- en toepassingsomgeving vergroot de behoefte van bedrijven aan beveiligingsoplossingen, zoals toegangsbeheer, gegevensversleuteling, wachtwoordbescherming en antivirusoplossingen. Er is ook een grote vraag naar oplossingen voor het creëren van desktop- en toepassingsvirtualisatie. Hiermee kunnen bedrijven de digitale werkplek beheren en bedrijfsgegevens en intellectuele eigendommen beveiligen. Dankzij nieuwe leveringsmodellen en managementstrategieën kunnen bedrijven deze initiatieven op een rendabele manier ondersteunen. Veel organisaties zijn van plan cloudgebaseerde implementatie te gebruiken voor rendabele zelfbedieningslevering van IT-services, zoals software-as-a-service (SaaS), mobiele apps, desktop-as-aservice en security-as-a-service. Daarnaast leggen veel IT-organisaties formele beleidsregels en procedures vast om de implementatie en ondersteuning van BYOD-programma's in goede banen te leiden en de verspreide werkplek te beheren. Pagina 2 Forrester Consulting Het nieuwe werken draait om mobiliteit en virtualisatie Wereldwijd verspreide medewerkers en consumerization herdefiniëren de werkplek Trends in de bedrijfswereld en in de technologie zorgen voor een herdefiniëring van de werkplek en transformeren bedrijven, zodat deze kunnen voldoen aan de snel ontwikkelende en drastisch veranderende eisen van een wereldwijd personeelsbestand. Rond 2020 zal 80% van de 1 miljard nieuwe consumenten wereldwijd afkomstig zijn uit Azië.2 Om van deze nieuwe kansen op de markt te kunnen profiteren, zorgen grotere en kleinere bedrijven over de hele wereld voor aanwezigheid in China, India en Korea, direct of via samenwerkingsverbanden. Genetwerkte bedrijfsmodellen en gedeelde ecosystemen resulteren in een mobiel en verspreid personeelsbestand. Het opzetten van wereldwijde bedrijfsmodellen vereist vaak interactie tussen organisaties om toegevoegde waarde voor de klant te creëren en om het medewerkers mogelijk te maken te verblijven waar men maar wil. Fabrikanten doen hun voordeel met lagere lonen in opkomende economieën en verhogen tegelijkertijd het aantal auto's dat in diezelfde lagelonenlanden aan consumenten wordt verkocht. Grote winkelketens zijn op zoek naar nieuwe producten om aan de smaak van klanten in markten met een kleinere marge maar op grotere schaal te voldoen. Instellingen voor financiële dienstverlening wegen kapitaalprestaties af tegen het risico van wereldwijde zaken doen. Een mobiel, verspreid personeelsbestand vereist nieuwe soorten werkovereenkomstmodellen. Een enkele, toepassingsgerichte desktopcomputer die eigendom is van het bedrijf voldoet niet langer aan de vereisten voor wat betreft prestaties en toegankelijkheid van een mobiel personeelsbestand. Flexibele mobiele apps die downloadbaar of cloudgebaseerd zijn, vervangen gaandeweg de traditionele, statische oplossingen die op de computer op het bureau van de medewerker staan opgeslagen. Sommige bedrijven maken gebruik van een nieuw soort klant-, partner- en arbeidsovereenkomsten voor het maximaliseren van de efficiëntie en het uitbreiden van het aanbod door gegevens en apps te synchroniseren om een brug te slaan tussen de traditionele werktijden wereldwijd. De dag kan beginnen bij het personeelsbestand in West-Europa en eindigen bij de medewerkers in India op het moment dat het personeel in Oost-Europa zich weer opmaakt om zich online aan te melden. Wereldwijd opererende olie- en gasmaatschappijen verplaatsen bijvoorbeeld hun vaste activa om deze vierentwintig uur functioneel te houden. Hightech bedrijven en zakelijke dienstverleners op de grootste markten besteden bepaalde bedrijfsfuncties intern steeds meer uit aan hun kantoren in India of China die projecten kunnen voltooien terwijl de Amerikaanse arbeidskrachten slapen. Jonge medewerkers met een actief sociaal netwerk maken gebruik van openbare en interne technologieën om samen te werken. De nieuwe generatie informatiemedewerkers heeft platforms nodig die de in hoge mate op samenwerking gebaseerde productiviteit altijd en overal ondersteunt. Jonge medewerkers zijn in staat deze nieuwe werkvormen toe te passen en publiek beschikbare sociale tools te gebruiken, ongeacht of hun bedrijf hen daarin ondersteunt of vergelijkbare interne tools aanbiedt. 23% van het informatiepersoneel geeft aan op het werk toegang te hebben tot publieke sociale netwerken; 15% gebruikt deze ten minste eenmaal per week voor werkdoeleinden. Daarentegen geeft slechts 12% aan toegang te hebben tot interne sociale netwerken; slechts 8% gebruikt deze ten minste eenmaal per week voor werkdoeleinden.3 Pagina 3 Forrester Consulting Het nieuwe werken draait om mobiliteit en virtualisatie Technologie ondersteunt een in toenemende mate mobiel personeelsbestand Technologie stelt organisaties in staat op deze nieuwe bedrijfstrends in te springen en tegemoet te komen aan de veranderende verwachtingen van hun medewerkers: mobiel werken vormt een nieuw arbeidsmodel met specifieke vereisten. In antwoord op de behoeften van een verspreid, zich verplaatsend personeelsbestand, zetten bedrijven een mengeling van vaste en mobiele technologieën en oplossingen in, waardoor medewerkers op elke locatie toegang hebben tot bedrijfsinformatie en -services. Ter ondersteuning van een dergelijk verschuivend personeelsbestand creëren veel bedrijven mobiele platforms voor interactie met klanten, partners en medewerkers, en breiden ze de IT-mogelijkheden uit voor wereldwijde ondersteuning van een breed scala aan mobiele apparaten, besturingssystemen, toepassingen en services.4 Consumerization herdefinieert de verwachtingen van hoe interactie via de computer werkt. Medewerkers gebruiken elke dag vele verschillende typen apparaten voor werkdoeleinden; meer dan een derde van hen brengt technologie mee naar het werk.5 De enquête die Forrester onder medewerkers van Noord-Amerikaanse en Europese bedrijven heeft gehouden, toont aan dat 44% van hen elke dag drie of meer apparaten voor werkdoeleinden gebruikt, waaronder desktopcomputers, laptops, smartphones en tablets.6 Daarnaast geeft meer dan de helft van de voor dit onderzoek ondervraagde bedrijven aan dat de vraag van hun medewerkers naar mogelijkheden voor het gebruik van meerdere bedrijfs- en privéapparaten hun werkplekstrategieën bepaalt. Net als hun werknemers die toepassingen zoeken die werkzaamheden buiten het kantoor mogelijk maken, zijn bedrijven op zoek naar toepassingen en middelen waarmee apparaten in privé-eigendom naadloos kunnen presteren en communiceren vanaf elke locatie, en met name op de werkplek. 32% van de voor dit onderzoek ondervraagde bedrijven geeft aan dat de vraag naar werkvormen van nieuwe medewerkers de werkplekstrategieën bepaalt (zie afbeelding 1). De IT-afdeling bepaalt niet meer welke apparaten worden gebruikt. Medewerkers verwachten in toenemende mate van de IT-afdeling van het bedrijf dat deze een breed scala aan smartphones, tablets, laptops en desktopcomputers die eigendom zijn van die medewerkers ondersteunt, inclusief de toepassingen en services die op deze apparaten worden gebruikt. Het groeiend aantal medewerkers dat eigen apparaten meebrengt naar het werk, bepaalt deze verwachting dat de IT-afdeling deze apparaten in privé-eigendom ondersteunt. In de enquête geeft 43% van de bedrijven aan dat BYOD-vereisten hun werkplekinitiatieven bepalen. Een nieuwe generatie sociale zakelijke apps herdefinieert samenwerking. Voor de ondersteuning van dit verbonden, sociale personeelsbestand en om samenwerking tussen klanten, partners en medewerkers mogelijk te maken, investeren bedrijven in nieuwe technologieën die samenwerking via een `sociale laag' mogelijk maken: een volledige set sociale functies, van microblogs tot sociale analyses, die zijn geïntegreerd als een service binnen een grote variëteit aan bedrijfstoepassings- en -netwerkplatforms. Deze laag verbindt gebruikers, toepassingen en de communicatie-infrastructuur in plaats van te proberen binnen de bestaande software interactieve voorzieningen in te bouwen en deze telkens te moeten vernieuwen of bijwerken om aan de sociale vereisten te blijven voldoen.7 Veiligheid, prestaties en management vormen een uitdaging voor de bestaande vaardigheden van de IT- medewerkers. Veel IT-organisaties openen de deur voor vele verschillende mobiele apparaten die eigendom zijn van de medewerkers door BYOD-programma's te ondersteunen en medewerkers via deze apparaten toegang te bieden tot bedrijfstoepassingen en -middelen. Het is echter een grote uitdaging om een dergelijk versprokkeld apparatenbestand te beheren en te beveiligen, en om de prestaties van het toenemende aantal bedrijfstoepassingen en -services die op deze apparaten worden gebruikt te garanderen. 47% van de ondervraagden geeft aan dat het verhoogde risico met betrekking tot apparaten en naleving hun werkplekstrategieën bepaalt. Pagina 4 Forrester Consulting Het nieuwe werken draait om mobiliteit en virtualisatie Afbeelding 1 Meerdere apparaten, cloudservices, samenwerking en beveiligingsactiviteiten bepalen werkplekinitiatieven Enquêtegroep: 325 senior IT-besluitvormers wereldwijd Bron: een studie uitgevoerd door Forrester Consulting in opdracht van Cisco Systems, april 2012 Bedrijven spelen op de evolutie van het personeelsbestand in met mobiliteit en desktopvirtualisatie Bedrijven proberen de productiviteit en het reactievermogen van hun medewerkers te verbeteren te midden van enorme bedrijfs- en personeelstransformaties. Ze worden hiertoe genoodzaakt vanwege het belang van de personeelskosten; een van de sleutelfactoren voor winstgevendheid is het productief houden van het in steeds grotere mate verspreide en mobiele personeelsbestand binnen de context van veranderende werkvormen. De salarissen van medewerkers vormen meer dan 50% van de bedrijfsuitgaven in dienstverlenende branches, zoals gezondheidszorg en onderwijs. Zelfs in kapitaalintensieve zware industrieën, zoals de productie van duurzame goederen, de bouw, mijnbouw en olie- en gaswinning, vormen de salarissen een vijfde van de bedrijfskosten. 8 Pagina 5 Forrester Consulting Het nieuwe werken draait om mobiliteit en virtualisatie Hierdoor zullen bedrijven in het komende jaar prioriteiten stellen en investeren in uitgebreidere mobiliteit, teamsamenwerking en virtualisatieservices. De belangrijkste voordelen die bedrijven van deze initiatieven verwachten, zijn onder andere verhoogde productiviteit en verbeterd reactievermogen van de medewerkers, snelle totstandkoming van samenwerkingsteams die de flexibiliteit van het bedrijf vergroten en verlaagde kosten (zie afbeelding 2). Strategieën voor het gebruik van meerdere apparaten zullen de boventoon voeren. Bijna 70% van de ondervraagde bedrijven kan geen weerstand bieden aan de eis van hun medewerkers tot het gebruik van eigen apparaten en geeft de implementatie van een BYOD-programma als prioriteit aan (zie afbeelding 3). Desktopvirtualisatie zal de complexiteit van BYOD inperken. 77% van de ondervraagde bedrijven geeft aan dat desktopvirtualisatieprogramma's het komende jaar een hoge prioriteit hebben. 43% van deze bedrijven heeft oplossingen geïmplementeerd of breidt deze uit om toegang mogelijk te maken tot een virtuele werkplek; nog eens 43% is van plan dit in de toekomst te gaan doen (zie afbeelding 4). Daarnaast geeft 58% van de bedrijven aan dat de BYOD-druk bepalend is voor hun desktopvirtualisatieprojecten. Cloudgebaseerde as-a-service-oplossingen zullen een oplossing vormen voor aanvullende BYOD- uitdagingen. Bedrijven maken gebruik van cloudgebaseerde implementatiemodellen ter ondersteuning van rendabele zelfbedieningslevering, zoals SaaS, webwinkels met mobiele apps, desktop-as-a-service en securityas-a-service. Twee derde van de ondervraagde bedrijven benoemt het verplaatsen van communicatietoepassingen naar de cloud als eerste werkplek- en mobiliteitsprioriteit voor de komende 12 maanden. Daarnaast benoemt 58% van de ondervraagden het overgaan op of uitbreiden van het gebruik van telecommunicatie- en mobiliteitsservices vanuit de cloud als topprioriteit voor de komende 12 maanden. Pagina 6 Forrester Consulting Het nieuwe werken draait om mobiliteit en virtualisatie Afbeelding 2 Verhoogde productiviteit, verbeterd reactievermogen van medewerkers en samenwerking zijn de belangrijkste voordelen van mobiliteitsoplossingen Enquêtegroep: 325 senior IT-besluitvormers wereldwijd Bron: een studie uitgevoerd door Forrester Consulting in opdracht van Cisco Systems, april 2012 Pagina 7 Forrester Consulting Het nieuwe werken draait om mobiliteit en virtualisatie Afbeelding 3 Virtualisatieprogramma's, MDM-strategieën (Mobile Device Management), UC-oplossingen en BYODbeleid hebben de hoogste prioriteit Enquêtegroep: 325 senior IT-besluitvormers wereldwijd Bron: een studie uitgevoerd door Forrester Consulting in opdracht van Cisco Systems, april 2012 Pagina 8 Forrester Consulting Het nieuwe werken draait om mobiliteit en virtualisatie Afbeelding 4 Veel bedrijven ondersteunen momenteel toegang tot een virtuele werkplek en interactie via mobiele apparaten Enquêtegroep: 325 senior IT-besluitvormers wereldwijd Bron: een studie uitgevoerd door Forrester Consulting in opdracht van Cisco Systems, april 2012 Pagina 9 Forrester Consulting Het nieuwe werken draait om mobiliteit en virtualisatie Afbeelding 5 Medewerkers met vele verschillende rollen binnen de organisatie nemen deel aan BYOD-initiatieven Enquêtegroep: 325 senior IT-besluitvormers wereldwijd (meerdere antwoorden toegestaan) Bron: een studie uitgevoerd door Forrester Consulting in opdracht van Cisco Systems, april 2012 IT-afdeling is op zoek naar structuur en beheer in mobiliteits- en werkplekservices Bedrijven geven aan dat verschillende interne belanghebbenden bijdragen aan het identificeren en implementeren van virtuele bedrijfswerkplekken en mobiliteitsstrategieën. Daarnaast dragen andere leveranciers (derden) ook bij aan het identificeren en ontwikkelen van deze strategieën en beleidsregels. De IT-afdeling is met name rekenschap verschuldigd over en verantwoordelijk voor het opstellen en veranderen van BYOD-beleid. De IT-afdeling speelt duidelijk de primaire rol: 63% van de ondervraagden geeft aan dat de IT-afdeling rekenschap verschuldigd is over BYOD-beleid en 60% houdt de IT-afdeling daarvoor verantwoordelijk. Minder technische en meer bedrijfstakgerichte rollen worden echter ook benoemd als bepalend voor het BYOD-beleid, waarbij ruim een vijfde van de ondervraagden aangeeft dat verkoop en marketing rekenschap verschuldigd is over of verantwoordelijkheid is voor het opstellen en veranderen van BYOD-beleid. Pagina 10 Forrester Consulting Het nieuwe werken draait om mobiliteit en virtualisatie Andere leveranciers kunnen ook bijdragen aan de opzet van werkplek- en mobiliteitsstrategieën. 63% van de ondervraagden geeft aan dat de telecommunicatieleveranciers rekenschap verschuldigd zijn over BYOD-beleid en 26% houdt deze leveranciers daarvoor verantwoordelijk. Formeel, gedocumenteerd beleid legt beheer en ondersteuning vast en biedt tevens flexibiliteit voor medewerkers. Vier vijfde van de IT-besluitvormers wereldwijd met een formeel BYOD-programma laat medewerkers een overeenkomst doornemen en ondertekenen ten teken dat zij ermee akkoord gaan het formele, gedocumenteerde BYOD-bedrijfsbeleid na te leven; 67% geeft medewerkers via apparaten in privéeigendom toegang tot het zakelijke Wi-Fi-netwerk. Niet alle bedrijven ondersteunen echter het gebruik van apparaten in privé-eigendom, slechts 51% biedt ondersteuning middels een helpdesk voor apparaten die eigendom zijn van medewerkers. Nog eens 47% van de ondervraagde bedrijven biedt medewerkers een vergoeding voor apparaten in privé-eigendom (zie afbeelding 6). Pagina 11 Forrester Consulting Het nieuwe werken draait om mobiliteit en virtualisatie Afbeelding 6 BYOD-bedrijfsprogramma's ondersteunen diverse functies en kenmerken Enquêtegroep: 109 senior IT-besluitvormers wereldwijd met een formeel BYOD-programma voor medewerkers (meerdere antwoorden toegestaan) Bron: een studie uitgevoerd door Forrester Consulting in opdracht van Cisco Systems, april 2012 Geen verrassing: beveiliging blijft de allerhoogste prioriteit Beveiliging staat boven aan de lijst met onderwerpen voor zowel mobiliteit als werkplekvirtualisatie. Beveiliging van apparaten en toepassingen heeft de hoogste prioriteit, ongeacht wie eigenaar is van het apparaat. Bijna twee derde van de ondervraagde IT-besluitvormers benoemt het beveiligen van apparaten als een belangrijke uitdaging in de ondersteuning van smartphones, tablets en laptops. Nog eens 61% voegt het beveiligen van toepassingen boven aan de lijst toe (zie afbeelding 7). Bedrijven gebruiken ook meerdere strategieën bij het beveiligen van smartphones en tablets (zie afbeelding 8). Pagina 12 Forrester Consulting Het nieuwe werken draait om mobiliteit en virtualisatie Afbeelding 7 Beveiliging is een belangrijke uitdaging voor bedrijven die smartphones, tablets of laptops ondersteunen Enquêtegroep: 325 senior IT-besluitvormers wereldwijd Bron: een studie uitgevoerd door Forrester Consulting in opdracht van Cisco Systems, april 2012 Pagina 13 Forrester Consulting Het nieuwe werken draait om mobiliteit en virtualisatie Afbeelding 8 De meeste bedrijven maken gebruik van beveiligingsoplossingen ter ondersteuning van smartphones en tablets, of zijn van plan dit te doen Enquêtegroep: 325 senior IT-besluitvormers wereldwijd (totaalpercentage is mogelijk niet 100 als gevolg van afronding) Bron: een studie uitgevoerd door Forrester Consulting in opdracht van Cisco Systems, april 2012 Mobiele medewerkers en hun meerdere apparaten dwingen herinrichting van de werkplek af Medewerkers die zich verspreid over de wereld bevinden en consumententechnologieën tot hun beschikking hebben, zorgen ervoor dat bedrijven nieuwe werkplekstrategieën ontwikkelen en toepassen om de bijbehorende uitdagingen op het gebied van content, toepassing, en beveiliging het hoofd te kunnen bieden. 55% van de ondervraagden benoemt het gebruik van meerdere bedrijfs- en privéapparaten voor werkdoeleinden als bepalend voor de opzet van nieuwe strategieën op het gebied van virtuele werkplekken. Virtuele werkplekstrategieën zijn afhankelijk van technologieën voor toepassings- en desktopvirtualisatie die het mogelijk maken dat alle gegevens en toepassingen veilig kunnen worden gehost in datacenters. Pagina 14 Forrester Consulting Het nieuwe werken draait om mobiliteit en virtualisatie Virtuele werkplekoplossingen bieden bedrijven diverse voordelen. Bedrijven maken gebruik van virtuele werkplekomgevingen om de volgende voordelen te bewerkstelligen: Minder managementoverhead voor bedrijfs- en privéapparaten; Naadloos roamen van apparaat naar apparaat of van station naar station; Consistent beveiligde toegang tot toepassingen, gegevens, desktopcomputers en content vanaf elk apparaat; Bescherming van intellectueel eigendommen en van gegevens in datacenter of cloud; Toegang tot nieuwe en veranderende toepassingen. Virtuele werkplekken bieden mogelijkheden voor beheer en beveiliging. 70% van de ondervraagde bedrijven gebruikt een virtuele werkplek om gebruikers toegang te bieden tot toepassingen en content op bedrijfsapparaten, zoals thin clients, laptops, Ultrabooks en Macs. 68% geeft aan de virtuele werkplek te gebruiken voor het garanderen van de beveiliging van bedrijfsgegevens en intellectuele eigendommen (zie afbeelding 9). De voordelen van een virtuele werkplek gaan verder dan het ondersteunen van mobiele medewerkers. 51% van de ondervraagden geeft aan dat de IT-kosten zijn verlaagd, 44% meldt verhoogde productiviteit van medewerkers en 40% geeft als belangrijkste voordeel aan dat de samenwerking en flexibiliteit is verbeterd als gevolg van desktopvirtualisatie (zie afbeelding 10). De leveringsmodellen voor virtuele werkplekken zijn echter niet in alle gevallen geschikt. In veel gevallen kan een native model, waarbij toepassingen en gegevens worden gehost, beheerd en beveiligd op de eindapparaten, de voorkeur hebben. Uitdagingen op het gebied van virtuele werkplekken waarvoor een oplossing moet worden gevonden, zijn onder andere de kosten van de infrastructuur, de complexiteit van de implementatie, de gebruikerservaring op mobiele apparaten met verschillen formaten, de behoefte aan permanente beschikbaarheid van netwerkverbinding en gebruikerservaringen met spraak- en/of videotoepassingen. Pagina 15 Forrester Consulting Het nieuwe werken draait om mobiliteit en virtualisatie Afbeelding 9 Bedrijven maken gebruik van desktopvirtualisatieoplossingen voor diverse toepassingsmogelijkheden Enquêtegroep: 325 senior IT-besluitvormers wereldwijd Bron: een studie uitgevoerd door Forrester Consulting in opdracht van Cisco Systems, april 2012 Pagina 16 Forrester Consulting Het nieuwe werken draait om mobiliteit en virtualisatie Afbeelding 10 Verlaagde IT-kosten zijn het belangrijkste, maar niet het enige, voordeel van desktopvirtualisatieoplossingen Enquêtegroep: 325 senior IT-besluitvormers wereldwijd Bron: een studie uitgevoerd door Forrester Consulting in opdracht van Cisco Systems, april 2012 Pagina 17 Forrester Consulting Het nieuwe werken draait om mobiliteit en virtualisatie BELANGRIJKSTE AANBEVELINGEN Het veranderende karakter van bedrijfsvoering, klanten, partners en medewerkers dwingt bedrijven de interactie met deze partijen opnieuw vorm te geven. Wereldwijde waardeketens en -markten maken gebruik van een verspreid en verschuivend personeelsbestand en de consumerization van technologieën. Slechts weinig bedrijven blijven buiten schot. De diepgaande enquête die Forrester onder senior IT-besluitvormers afnam, leverde diverse belangrijke observaties op over de manier waarop bedrijven hierop inspelen. IT-leiders doen er goed aan: mobiele apparaten en oplossingen tot een belangrijk platform te maken voor de interactie met klanten, medewerkers en partners. Bedrijven vinden geen alternatieve manieren voor het bieden van informatie en services aan deze partijen, waardoor de aandacht van de IT-afdeling gedwongen uitgaat naar mobiele platforms voor interactie. te anticiperen op de ondersteuning van een breed scala aan intern en extern aangeboden mobiele apparaten en oplossingen. Het tijdperk waarin de IT-afdeling bepaalde welke apparaten en apps worden gebruikt is voorbij en bedrijven passen verschillende strategieën toe om een en ander in goede banen te leiden (zoals BYOD, virtuele werkplekken en cloudgebaseerde oplossingen). zich voor te bereiden op het feit dat de grenzen van beleid, beveiliging en prestatie zullen verschuiven als gevolg van complexiteit en verscheidenheid. De hedendaagse praktijk van opdragenen-beheren zal niet werken bij deze nieuwe, mobiele manier van werken. Bedrijven veranderen de manier waarop apparaten en toepassingen van eindgebruikers beschikbaar worden gesteld en worden beheerd in antwoord op de belangrijke veranderingen in de manier waarop apparaten en toepassingen worden verworven en beheerd. Tevens herdefiniëren bedrijven hun beleidsregels en procedures om beveiliging te garanderen binnen deze verminderd beheerbare omgeving. Pagina 18 Forrester Consulting Het nieuwe werken draait om mobiliteit en virtualisatie Bijlage A: Methodologie Forrester nam voor deze studie een online enquête af bij 325 senior IT-besluitvormers in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en China voor een evaluatie van de mobiliteit en de bijbehorende uitdagingen voor CIO's. Aan deze enquête namen besluitvormers deel met de functie van CIO, alsmede ander hooggeplaatste ITfunctionarissen, zoals de VP, Senior VP of Executive VP voor IT en andere leidinggevenden die directe verantwoording verschuldigd zijn aan de CIO. Forrester vroeg deze leidinggevenden naar hun huidige en toekomstige strategieën voor de implementatie van deze nieuwe werkomgeving en naar de uitdagingen en voordelen hiervan. De studie werd gestart in februari 2012 en werd in mei 2012 afgerond. Bijlage B: Demografische gegevens Afbeelding 11 Locatie en omvang van bedrijven Enquêtegroep: 325 senior IT-besluitvormers wereldwijd (totaalpercentage is mogelijk niet 100 als gevolg van afronding) Bron: een studie uitgevoerd door Forrester Consulting in opdracht van Cisco Systems, april 2012 Pagina 19 Forrester Consulting Het nieuwe werken draait om mobiliteit en virtualisatie Bijlage C: Eindnoten 1 Bron: "BT 2020: IT's Future In The Empowered Era", Forrester Research, Inc., 7 januari 2011. 2 Bron: Ian Davis en Elizabeth Stephenson, "Ten trends to watch in 2006", McKinsey Quarterly, januari 2006 (http://www.mckinseyquarterly.com/Ten_trends_to_watch_in_2006_1734). 3 Bron: "Social Enterprise Apps Redefine Collaboration", Forrester Research, Inc., 30 november 2011. Bron: "Mobile Is The New Face Of Engagement", Forrester Research, Inc., 13 februari 2012. Bron: "BT 2020: IT's Future In The Empowered Era", Forrester Research, Inc., 7 januari 2011. Bron: Forrsights Workforce Employee Survey, Q2 2012. Bron: "Social Enterprise Apps Redefine Collaboration", Forrester Research, Inc., 30 november 2011. 4 5 6 7 8 Bron: "Salaries as a Percentage of Operating Expense", SHRM, 1 november 2008 (http://www.shrm.org/Research/Articles/Articles/Pages/MetricoftheMonthSalariesasPercentageofOperatingExpense. aspx). Pagina 20
Uitgelichte Whitepaper

Mobiel testen: ontwikkel uw strategie!

Mobiel testen: ontwikkel uw strategie!

Mobiel platformen veranderen de manier waarop we leven en werken. Waar vroeger PC’s en notebooks alleen heersten, zijn tablets en smartphones hard op weg om een steeds crucialere rol in te vullen. Een studie van ABI Research toont aan dat het gebruik van mobiele applicaties op...

XBOSoft
Whitepapers nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van welke whitepapers er zijn toegevoegd aan de Computable IT Knowledgebase? Abonneer je dan op de gratis nieuwsbrief.