Whitepaper

Smart Mobility is strategisch investeren

Beleid en regelgeving belangrijke aandachtspunten bij strategie mobiele communicatie

Download Smart Mobility is strategisch investeren

Strategisch inzetten van mobiele communicatie en flexibel werken in een organisatie, behelzen meer dan alleen het aanschaffen van de hardware en deze koppelen aan de bestaande infrastructuur. Idealiter is de technologie door de CIO ingebed in een strategische visie, en voldoet ook deze vorm van ICT waar nodig aan de geldende wet- en regelgeving. Want steeds vaker is informatie een strategische asset voor bedrijven, zo beschrijft deze whitepaper van Vodafone. Governance en compliance vormen daarom twee belangrijke aandachtspunten bij investeren in ICT.

Type
Whitepaper
Datum
april 2012
Taal
NL
Bedrijf
Onderwerpen:
Afdelingen
Inhoudsopgave
  • Inhoudsopgave
  • Smart Mobility, hulp bij elke stap
  • Smart Mobility is smart business
SMart MoBIlIty IS StratEGISCH InVEStErEn BElEID En rEGElGEVInG BElanGrIJKE aanDaCHtSPuntEn BIJ StratEGIE MoBIElE CoMMunICatIE Strategisch inzetten van mobiele communicatie en flexibel werken in een organisatie behelzen meer dan alleen het aanschaffen van de hardware, en deze koppelen aan de bestaande infrastructuur. Idealiter is de technologie door de CIO ingebed in een strategische visie, en voldoet ook deze vorm van ICT waar nodig aan de geldende wet- en regelgeving. Want steeds vaker is ook informatie een strategische asset voor bedrijven. Governance en compliance vormen daarom twee belangrijke aandachtspunten bij investeren in ICT. Governance is een veel gebruikt begrip, dat echter in relatie tot ICT in essentie neerkomt op het strategisch inbedden van technologie in een organisatie. Anders gezegd, de investeringen moeten gedaan worden in lijn met bedrijfsdoelstellingen. Mobiele communicatie en flexibel werken zorgen in dit verband voor een extra dimensie, door de aard en inzet buiten de veilige en volledig gecontroleerde kantooromgeving van de gebruikte middelen. Want door trends als consumerization en Bring Your Own Device kan de verantwoordelijkheid voor de gebruikte middelen anders zijn dan bij de traditionele telefoon of laptop. Wie is eigenaar van de apparatuur? Hoe worden de kosten gealloceerd? Wie zorgt voor reparatie? Hoe is de beveiliging georganiseerd, en wie is daarvoor eindverantwoordelijk? Wat zijn de gevolgen van verlies van apparatuur, en eventueel daaruit volgende ongeautoriseerde toegang tot gevoelige data? Een deel van deze vragen is niet slechts een interne kwestie, maar raakt aan de wet- en regelgeving van het land waar de organisatie actief is. Dit is het onderdeel van de compliance. In verschillende landen kunnen bijvoorbeeld toezichthouders in actie komen als blijkt dat er onvoorzichtig met privacygevoelige informatie wordt omgesprongen. Welke wetten en regels van kracht zijn hangt af van de aard van de organisatie en de branche waar deze actief is. De meest strenge regels gelden voor de financiële sector, maar ook de gezondheidszorg, de juridische sector en de overheid moeten voorzichtig met hun data omgaan. In sommige gevallen kan er zelfs sprake zijn van strafbaar handelen, bijvoorbeeld wanneer wetgeving als Sarbanes-Oxley van kracht is. 1 Smart mobility is strategisch investeren Governance en compliance zijn dus, afhankelijk van de branche en het land van vestiging, niet vrijblijvend. Debra Logan, Distinguished Analyst bij Gartner, betoogde onlangs in het vakblad Executive People dat een van de gebieden waar een CIO zich meer in zal moeten verdiepen het juridische aspect van ICT is. Juridische zaken en compliance spelen een steeds belangrijker rol in ICT, waardoor de CIO vaak intensief moet overleggen met de juridische afdeling. Want beveiliging van de ICT raakt op allerlei niveaus aan bedrijfsrisico's. Wanneer beveiliging en autenticatie niet goed geregeld zijn, loopt een organisatie het risico dat gevoelige informatie in verkeerde handen valt. Dit heeft natuurlijk in de eerste plaats gevolgen voor de reputatie van een bedrijf, door de daarmee gepaard gaande negatieve publiciteit. Maar zeker zo schadelijk zijn de juridische gevolgen, omdat de organisatie wettelijk aansprakelijk gesteld kan worden voor de schade. Compacte mobiele apparaten als smartphones en tablets zijn gevoelig voor verlies en diefstal, dus is het zaak om structureel de juiste maatregelen te treffen om schade te voorkomen mocht dit voorkomen. Het aantal mobiele apparaten voor privégebruik dat contact maakt met zakelijke netwerken bijvoorbeeld is in de afgelopen twee jaar meer dan verdubbeld. Bijna de helft van die apparaten bevat gevoelige data. Uit het recente rapport The Impact of Mobile Devices on Information Security blijkt dat 71 procent van de bedrijven gelooft dat het gebruik van dergelijke mobiele apparaten een toename in beveiligingsincidenten heeft veroorzaakt. Zij maken zich zorgen over het verlies van gevoelige data die op de apparaten van werknemers staan, waaronder email (79 procent), klantgegevens (47 procent) en login-gegevens voor het netwerk (38 procent). De wet- en regelgeving die betrekking heeft op ICT gaat in veel gevallen uit van het gegeven dat ICT steeds vaker een kritisch productiemiddel is. Grote ICT investeringen vormen dus een risico, bijvoorbeeld voor de aandeelhouderswaarde van een bedrijf. Aan de CIO worden daarom vragen gesteld als: Is er een beleid? Hoe wordt dit geborgd? Hoe verloopt de rapportage? Wat zijn de genomen veiligheidsmaatregelen? Kortom, compliance vraagt om integraal risicomanagement van ICT. Voor dit alles is dus om een strategische visie op mobiele communicatie nodig. Vodafone kan CIO's helpen bij het volledige traject, van planning en invoering tot governance en compliance. Smart Mobility is de oplossing waarmee organisaties hun ICT-beleid op een slimme manier kunnen regelen, zodat ze altijd in control zijn over hun mobiele communicatie. 2 Smart mobility is strategisch investeren SMart MoBIlIty, HulP BIJ ElKE StaP In controle zijn over de mobiele communicatie betekent slim inzetten van alle beschikbare middelen. Vodafone heeft met Smart Mobility een concept ontwikkeld dat organisaties op een breed scala aan niveaus ondersteuning biedt voor de strategie rond mobiele communicatie. Hiermee wordt de ICT-manager weer de enabler voor slim werken. Smart Mobility Mobile Working Suite myRhythm survey Follow up Workshop Implementation steps Professional Services Interim Management Migration Services BlackBerry installation Mobile Iron installation Device Management Rollout Training Audit & Consultancy Managed Mobility Self Managed My Vodafone Online Device Manager Vodafone Managed Mobile Management Device Management BlackBerry Management End User Support Expense Management Choose Your Own Device Dedicated Device Manager Dedicated Device Manager Manager BlackBerry Enterprise Server BlackBerry Enterprise Server Server In grote lijnen bestaat Smart Mobility uit twee pijlers: De Mobile Working Suite is een adviestraject dat organisaties inspireert op de juiste manier met de nieuwe manier van werken om te gaan. Met diverse instrumenten brengt Vodafone in kaart waar de belangrijkste uitdagingen liggen op het gebied van zaken als cultuur, leiderschap, verandermanagement en gebouwen. Hiermee wordt snel duidelijk hoe mobiele communicatie effectief kan worden geïntegreerd in de IT-omgeving. De tweede pijler, Managed Mobility, is in feite een menukaart van mobiele beheeroplossingen waarmee de klant zelf kan bepalen welke modules de bedrijfsprocessen het beste ondersteunen. Want mobiele communicatie is een strategisch instrument om organisaties vooruit te helpen door medewerkers plaats- en tijdsonafhankelijk te laten werken. De geboden oplossingen variëren daarom van ondersteu- ning bij migratietrajecten via ondersteuning bij eigen beheer tot volledige uitbesteding van het beheer. Het eerste niveau van Managed Mobility, de Professional Services, bestaat uit een reeks eenmalige diensten die organisaties op weg helpen. Daarbij kan het gaan om migratietrajecten, installeren van de hardware of training van de medewerkers. Het tweede niveau, Self Managed, gaat een stap verder met instrumenten om in control te blijven over de mobiele communicatie, bijvoorbeeld via MyVodafone of de Online Device Manager. Vodafone Managed tenslotte beslaat het scala aan diensten dat aan Vodafone kan worden uitbesteed, zoals Device Management, ondersteuning van de eindgebruikers en Expense Management. 3 Smart mobility is strategisch investeren SMart MoBIlIty IS SMart BuSInESS De wereld verandert, technologie convergeert en alles komt samen: spraak en data, vast en mobiel. En alles over IP. Afstanden en fysieke grenzen verdwijnen. Vrienden, familie en zakenrelaties staan voortdurend met elkaar in contact en leefritmes veranderen; vaste patronen verdwijnen. Mensen schakelen vaker en sneller tussen activiteiten, locaties, werk en privé. Tegelijkertijd hebben zij behoefte aan blijvend en meer sociaal contact. Het gebruik van sociale media, persoonlijk en zakelijk, groeit snel. Organisaties opereren 24 uur per dag, zeven dagen in de week en over de hele wereld. Zij zoeken naar nieuwe manieren om klanten te bedienen, medewerkers te binden en transparant en verantwoordelijk zaken te doen. Smart Business is Menselijk In een kenniseconomie zijn mensen de belangrijkste assets van organisaties. De manier waarop ze communiceren, samenwerken en innoveren is van doorslaggevend belang om de concurrentie voor te blijven. En de integratie van werk en privé is voor mensen een cruciale arbeidsvoorwaarde. Maar hoe zorgen organisaties ervoor dat mensen hun kennis en vaardigheden optimaal kunnen delen? Om ze effectiever samen te laten werken, onafhankelijk van plaats (en tijd)? En faciliteren ze een werkomgeving waarin medewerkers een gezond leefritme krijgen waarin werk en privé in balans zijn? Smart Business is In Controle Medewerkers werken waar ze het meest effectief zijn, wanneer de business er het meest om vraagt en samen met de mensen en de informatie die ze op dat moment nodig hebben. En steeds meer met het device waarmee zij willen werken. Dat vraagt om overzicht van veel verschillende systemen en een ander beleid ten aanzien van veiligheid, beheer en ondersteuning. Hoe zorgen organisaties ervoor dat ze de touwtjes toch in handen houdt? Hoe borgen ze dat hun bedrijfsinformatie veilig is, waar deze ook gaat? Dat ze zich kunnen focussen op hun core business zonder de controle te verliezen over hun vaste en mobiele communicatiemiddelen, kosten (TCO) en gevoelige data? Smart Business is Efficiency Het tempo van verandering neemt steeds sneller toe. Kansen doen zich vaker voor op nieuwe plaatsen en onverwachte momenten. Organisaties opereren vierentwintig uur per dag, zeven dagen in de week en over de hele wereld. Klanten verwachten een dienstverlening die direct, real-time en onderscheidend is. Spraak-, data- en bedrijfscommunicatie en applicaties groeien naar elkaar toe, waardoor de verschillende vormen van communicatie explosief stijgen. www.startsmartbusiness.nl 4 Smart mobility is strategisch investeren Smart Mobility is een totaaloplossing voor het ontwerp, implementatie en beheer van mobiele communicatiemiddelen. De Managed Mobility-oplossingen ondersteunen het ontwerp, implementatie en beheer van de best passende mobiliteitsoplossing zonder operationele zorgen: -Eén omgeving voor gsm, smartphones en tablets -Een hoog serviceniveau en hoge beschikbaarheid -Voorspelbare en schaalbare kosten Met de Mobile Working Suite onderzoeken, analyseren en adviseren we over de effecten van mobiliteit op uw organisatie, faciliteiten en medewerkers. http://www.vodafone.nl/zakelijk/totaal_oplossingen/beheerdiensten/ smart_mobility/ www.startsmartbusiness.nl Vodafone helpt bij het verbeteren van uw communicatie Uw bedrijf groeit, u heeft meerdere vestigingen en uw medewerkers maken gebruik van zowel mobiele als vaste telefonie. Uw mensen werken niet alleen meer op kantoor maar ook thuis of onderweg. Mede daardoor wordt steeds vaker onderling bellen. Zowel vast als mobiel. Door gebrek aan integratie verliest u sneller het overzicht en de controle over de kosten voor alle vaste en mobiele telefonieabonnementen. Dit houdt u tegen om meer medewerkers een mobiele telefoon te geven terwijl dit juist hun bereikbaarheid en responsiviteit zou vergroten. Daarnaast is er veel onderling telefoonverkeer tussen medewerkers met een mobiele aansluiting en uw bedrijfsvestigingen. Vodafone kan u helpen bij het integreren van al uw vaste en mobiele telefonie en bij het beheren daarvan. Hierdoor gaan de kosten omlaag, wordt de controle beter en gaat de productiviteit omhoog. Wilt u meer weten over Smart Mobility? Neem contact op met uw accountmanager of business partner. Nog geen klant van Vodafone? We maken graag een afspraak met u. Bel 0800-0500 of vul het contactformulier in op: www.startsmartbusiness.nl/contact2 5 Smart mobility is strategisch investeren
Uitgelichte Whitepaper

Mobiel testen: ontwikkel uw strategie!

Mobiel testen: ontwikkel uw strategie!

Mobiel platformen veranderen de manier waarop we leven en werken. Waar vroeger PC’s en notebooks alleen heersten, zijn tablets en smartphones hard op weg om een steeds crucialere rol in te vullen. Een studie van ABI Research toont aan dat het gebruik van mobiele applicaties op...

XBOSoft
Whitepapers nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van welke whitepapers er zijn toegevoegd aan de Computable IT Knowledgebase? Abonneer je dan op de gratis nieuwsbrief.