Whitepaper

Uitdagende tijden voor dienstverlening: ICT de reddende engel?

Brancherapport Zakelijke Dienstverlening

Download Uitdagende tijden voor dienstverlening: ICT de reddende engel?

De zakelijke dienstverlening kampt met structurele uitdagingen, zoals uurtarieven die onder druk staan en de noodzaak zich te onderscheiden. Exact vroeg Heliview Research te onderzoeken welke strategieën directeuren van consultancy-bedrijven kiezen om het bedrijfsresultaat op peil te houden. Deze whitepaper beschrijft de onderzoeksresultaten. Dienstverleners blijken zich vooral te concentreren op het aanboren van nieuwe markten en het bieden van nieuwe diensten aan bestaande klanten. Weinig organisaties kiezen ervoor het inzicht in bestaande processen te vergroten. Dat is jammer, zo concluderen de analisten van Heliview. De margedruk kan namelijk relatief simpel worden verlicht wanneer, dankzij slimmer gebruik van zakelijke software, processen efficiënter verlopen en projecten sneller worden afgerond.

Type
Whitepaper
Datum
mei 2012
Taal
NL
Bedrijf
Onderwerpen:
Branches
Afdelingen
Inhoudsopgave
  • Belangrijke uitdagingen voor de interne organisatie
  • Aandachtspunten interne organisatie
  • ICT-bedrijfsvoering
  • Prijsstelling en facturatie
  • Differentiatie binnen zakelijke dienstverlening
Brancherapport Zakelijke Dienstverlening Brancherapport Zakelijke Dienstverlening Brancherapport Zakelijke Dienstverlening Onderzoek in opdracht van Exact 2 Brancherapport Zakelijke Dienstverlening Inhoud 1 2 3 4 Inleiding Conclusies Samenvatting resultaten onderzoek Over het onderzoek 4 5 6 17 3 Brancherapport Zakelijke Dienstverlening 1 Inleiding Binnen de Zakelijke Dienstverlening spelen verschillende structurele uitdagingen. Thema's als onvoldoende inzicht in prijs en winstbijdrage van projecten, noodzaak tot onderscheidend vermogen in de markt en het aantrekken van bekwame professionals zijn er daar enkele van. Zij vragen creatieve en moderne oplossingen. De toenemende druk op de bruto marge van projecten dwingt zakelijke dienstverleners haar processen efficiënter te maken en daarmee het bedrijfsresultaat op peil te houden. Exact Software heeft in dit kader Heliview Research gevraagd een onderzoek uit te voeren binnen de Zakelijke Dienstverlening, meer specifiek onder ICT Consultancy en Management Consultancy organisaties. Hiervoor zijn in totaal 143 ondernemers bevraagd; de respondenten waren voornamelijk algemeen en financieel directeuren van organisaties met 20 tot 200 werknemers. In kaart is gebracht in welke situatie de sector zich momenteel bevindt. Welke uitdagingen er voor ICT Consultancy en Management Consultancy bedrijven in het verschiet liggen, wat de verwachtingen zijn; en welke oplossingen overwogen en doorgevoerd worden om in de huidige economische situatie het hoofd te bieden. In dit rapport vindt u een samenvatting van een aantal resultaten uit het onderzoek. 4 Brancherapport Zakelijke Dienstverlening 2 Conclusies De Zakelijke Dienstverlening kampt met structurele uitdagingen en interne aandachtspunten zoals: druk op marktconforme uurtarieven, behoefte aan onderscheidend vermogen (differentiatiestrategie en innovatie) en de noodzaak van het vinden en recruteren van voldoende gekwalificeerde medewerkers. De voortdurende druk op de bruto marge van projecten dwingt bedrijven uit de Zakelijke Dienstverlening om meer efficiëntie in haar processen in te bouwen en kosten te besparen om het bedrijfsresultaat op peil te houden. In het kort de uitkomsten: · De druk op marktconforme uurtarieven zaait paniek. Tegelijkertijd lijkt het vasthouden aan niet marktconforme tarieven door middel van kwaliteitsverhoging van de dienstverlening geen optie. · Daarom wordt er zwaar ingezet op omzetgroei door de inzet van differentiatiestrategieën. · Parallel hieraan wordt er een sterke focus gelegd op kostenbesparing, wat ook nodig is: 25% is zeer ontevreden met de interne procesgang. · De belangrijkste reden om in IT te investeren is om tegemoet te kunnen komen aan verregaande kostenbesparing. Maar deze investeringen betalen zich niet terug als de interne processen organisatorisch niet op orde zijn. · Projecten worden (te) vaak niet op tijd en binnen de gebudgetteerde kosten uitgevoerd. · Turn around is noodzakelijk omdat projecten meestal fixed price door de markt worden ingekocht danwel dat de markt fixed priced afspraken wenselijk acht. · Projecten zijn vaak ongeleide projectielen. Projecten zijn vaker door toeval, dan door beredeneerd beleid winstgevend. Aangezien het voor veel bedrijven moeilijk is zich te onderscheiden van concurrenten kiest men vaak voor doorvoer van differentiatiestrategieën. De meeste dienstverleners kiezen daarbij voor het aanboren van nieuwe markten (55%) alsmede het ontwikkelen van aanvullende of nieuwe diensten voor de bestaande doelgroepmarkten (40%). Weinig organisaties kiezen voor differentiatie door begrepen procesefficiëntie en het sneller leveren van projecten (10%). Dit terwijl deze differentiatiestrategie mede door slimmer gebruik van business software, effectiever en relatief simpel doorgevoerd kan worden. Inzicht in kosten, omzet en winstbijdrage van een project wordt als een van de belangrijkste knelpunten ervaren en is als zodanig aan te duiden als een van de belangrijkste veroorzakers van verregaande margedruk. 5 Brancherapport Zakelijke Dienstverlening 3 Samenvatting resultaten onderzoek BELANGRIJKE UITDAGINGEN VOOR DE INTERNE ORGANISATIE "Zakelijke Dienstverlening zet komende twee jaar in op groei door innovatie (in nieuwe markten en/of producten)" De branche Zakelijke Dienstverlening laat een duaal beeld zien. Enerzijds is de belangrijkste business uitdaging voor de sector groei van de onderneming; anderzijds streeft men naar innovatie door het lanceren van nieuwe producten en het verkennen van nieuwe markten. Een belangrijke derde uitdaging waar de Zakelijke Dienstverlening mee te maken heeft is het vinden van voldoende gekwalificeerde personeel om de twee eerste doelstellingen te kunnen realiseren. Business uitdagingen Groei New business / nieuw product Vinden van goed personeel / uitbreiden Innovatie Nieuwe klanten werven Continuïteit Marktaandeel vergroten Naamsbekendheid Omzet vergroten Export / groei in buitenland Klanten behouden / tevreden houden Investeren in personeel (ontwikk./ behoud) Dienstverlening verbeteren Kosten besparen / efficiency verhogen Uitbreiden Kwaliteit waarborgen / vergroten Verbeteren financiële positie / marges Winst maken / vergroten Crisis doorkomen / voortbestaan / overleven 11% 8% 8% 7% 7% 7% 7% 6% 6% 5% 5% 4% 4% 3% 3% 3% 17% 24% 23% Bron: Heliview Research Bron: Heliview Research AANDACHTSPUNTEN INTERNE ORGANISATIE De aandachtspunten die men heeft geformuleerd ten aanzien van de bedrijfsvoering, hangen nauw samen met de hierboven genoemde business uitdagingen. Enerzijds geeft de sector aan te willen groeien, tegelijkertijd geeft men aan dat er een belangrijk aandachtspunt ligt op kostenbesparing en druk op tarieven. De sector wil nieuwe markten verkennen door een verdieping van het portfolio. Dit schept de mogelijkheid de margedruk het hoofd te kunnen bieden. Daarbij geeft zij echter ook een onvoldoende aan een omvangrijk aantal interne procesvariabelen, die daarmee dwingend aandacht vragen. 6 Brancherapport Zakelijke Dienstverlening Aandachtspunten voor de organisatie in de komende 2 jaar (belangrijk tot zeer belangrijk) Kostenbesparing of margedruk 66% Prijsdruk 64% 7Differentiatie van bedrijfsactiviteiten: nieuwe markten 61% 9Differentiatie van bedrijfsactiviteiten: nieuwe producten 61% =Differentiatie van bedrijfsactiviteiten: aanvullende diensten 59% GInternationalisering van bedrijfsactiviteiten vanwege int. concurrentie 32%
Uitgelichte Whitepaper

Mobiel testen: ontwikkel uw strategie!

Mobiel testen: ontwikkel uw strategie!

Mobiel platformen veranderen de manier waarop we leven en werken. Waar vroeger PC’s en notebooks alleen heersten, zijn tablets en smartphones hard op weg om een steeds crucialere rol in te vullen. Een studie van ABI Research toont aan dat het gebruik van mobiele applicaties op...

XBOSoft
Whitepapers nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van welke whitepapers er zijn toegevoegd aan de Computable IT Knowledgebase? Abonneer je dan op de gratis nieuwsbrief.