Whitepaper

Zorg voor HRM in de zorg

ROI voor ESS en MSS

Download Zorg voor HRM in de zorg

Voor zorginstellingen wordt de concurrentiepositie steeds belangrijker. Dat zorgt voor meer aandacht voor procesoptimalisatie. Door medewerkers en managers mee te laten werken aan de administratie door middel van self service, wordt de lastendruk van de salarisadministratie drastisch verminderd. Hierdoor is de investering binnen de kortste keren terugverdiend.

Type
Whitepaper
Datum
april 2010
Taal
NL
Bedrijf
Onderwerpen:
Afdelingen
Inhoudsopgave
  • Manager en Employee Self Service
  • Efficiëntie
  • Digitaal dossier
  • Mogelijkheden
Zorg+ Welzijn WHiTePAPer Zorg voor Hrm in de Zorg roi voor eSS & mSS Zorg voor Hrm in de Zorg Zorg+ Welzijn roi voor eSS & mSS SAmenvATTing Cure & Care instellingen lijken te beseffen dat een goede concurrentiepositie staat en valt bij een optimaal werkende interne organisatie. Voor HR afdelingen in de zorg is een geïntegreerd e-HRM/Payroll pakket een krachtige tool om de interne processen te optimaliseren, zeker wanneer ook van Employee Self Service (ESS) en Manager Self Service (MSS) gebruik gemaakt wordt. Als medewerker en manager zelf actief deelnemen aan HR processen, betekent dit in praktijk een daling van de administratieve lastendruk en een grote besparing van tijd en kosten. De besparing is zelfs zo substantieel dat de investering in geïntegreerde software inclusief ESS & MSS binnen de kortste keren is terugverdiend. In deze whitepaper staat de Return on Investment van ESS & MSS centraal. U leest hoe het in de praktijk werkt, wat de voordelen zijn en hoeveel tijd en geld u op de korte termijn al kunt besparen met ESS & MSS. Zorg voor Hrm in de Zorg Zorg+ Welzijn roi voor eSS & mSS SAmenvATTing WHiTePAPer Medewerker en Manager kunnen het zelf! Het lijkt erop dat steeds meer cure & care instellingen eindelijk beseffen dat hun huidige personeelsinformatiesysteem en salarisadministratieve software nodig aan vervanging toe is om een efficiënte bedrijfsvoering te kunnen waarborgen. Zeker op het gebied van HRM/Payroll processen kunnen heel veel zorgverleners nog een enorme optimalisatie en kostenbesparende slag slaan. Een geïntegreerd e-HRM/Payroll softwarepakket is een effectieve en krachtige tool voor elke organisatie om tijd en kosten te besparen, zeker wanneer Employee Self Service (ESS) & Management Self Service (MSS) modules in het pakket betrokken zijn. In het kader van de marktwerking in de zorg, de terugtredende overheid en het ontwikkelen van een goede concurrentiepositie, zeker geen overbodige luxe! De toegenomen concurrentie dwingt zorgaanbieders en zorgverleners kritisch naar hun kosten en processen te kijken. Juist in deze tijd waarin kostenbesparing, efficiency en arbeidsproductiviteit hot items zijn, lijkt een grondige analyse van hoe de bedrijfsprocessen geoptimaliseerd kunnen worden van essentieel belang. Door medewerker en management direct te betrekken bij dagelijkse HRM processen, ontdoet de HR afdeling zichzelf van een aanzienlijke hoeveelheid administratief werk en verdient een organisatie zodoende al snel de kosten van de aanschaf terug. Toch blijkt uit recent onderzoek dat ruim één derde van de bedrijven die nog niet met een HRM/Payroll systeem werkt dit nalaat vanwege de kosten die hier aan verbonden zijn. Kosten? Welnee, een goed geïmplementeerd systeem inclusief ESS & MSS levert juist geld op! De ROI berekening verderop maakt u duidelijk hoe en waarom... Efficiënt Het mag misschien niet gezegd worden, maar het merendeel van de Zorg & Welzijn instellingen in Nederland werkt intern nog steeds met sterk verouderde personeelsinformatiesystemen en salaris administratieve software. Veelal losse pakketjes die onafhankelijk van elkaar zijn aangeschaft en in de loop der tijd aan elkaar geknoopt zijn. Allesbehalve efficiënt dus. Verdere procesoptimalisatie, het blijven doorvoeren van protocollen, betere inkoop en een reductie van de overheadkosten bieden een enorm verbeterpotentieel. Een optimale inzet van geïntegreerde ICT oplossingen is alleen wel noodzakelijk om dit potentieel aan te boren. Automatiseren wat er te automatiseren valt! Toegankelijk ESS &MSS is een twee in één oplossing die onlosmakelijk verbonden is aan een geïntegreerd e-HRM/Payroll systeem. De basisgedachte achter ESS en MSS is dat informatie voor zowel medewerkers als managers toegankelijk moet zijn en dat ze ook zelf bepaalde informatie kunnen veranderen. Dit om de meest fundamentele informatieuitwisseling tussen de HR afdeling en medewerkers te vereenvoudigen en te verbeteren. Digitaal dossier Elke medewerker krijgt zijn eigen digitale dossier waarin naast de NAW gegevens, de afspraken per arbeidscontract zijn vastgelegd. Denk daarbij bijvoorbeeld aan werktijden, vakantiedagen en salaris. Mits geautoriseerd, kan de medewerker zelf bepaalde basisgegevens wijzigen en onderhouden, managers kunnen daarnaast bijvoorbeeld zelf verlofaanvragen en declaraties van medewerkers goedkeuren. De organisatie gaat zodoende vele malen efficiënter werken op het gebied van de arbeidsrelatie en de optimalisatie van deze processen betekent naast een reductie van de administratieve lastendruk, een afname van de interne papierstroom. Andere bijkomend voordeel is dat de kans op fouten drastisch vermindert omdat informatie nu eenmalig bij de bron, de medewerker, wordt vastgelegd en de medewerker hierdoor meer betrokken raakt bij voor hem belangrijke zaken. De voordelen op een rijtje · · · · · · · · Verminderde administratieve activiteiten Elke medewerker een persoonlijk digitaal dossier Mutaties zijn tijd en plaats onafhankelijk Eenmalige invoer bij de bron Beperking van papierstroom Verminderde foutkans Empowerment van medewerkers Online beschikking over managementinformatie HRM in de zorg? www.afas.nl 3 Zorg voor Hrm in de Zorg Zorg+ Welzijn roi voor eSS & mSS SAmenvATTing WHiTePAPer De mogelijkheden op een rijtje: · · · · · · · · · · · Wijzigen van persoonlijke informatie door de werknemer (adreswijziging, huwelijk, etc) Aanvragen en accorderen van verlof. Online ziek en hersteldmeldingen van medewerkers Digitaal beschikbaar stellen van Personeelshandboek Beschikbaar stellen van cao's Online nieuwsbrieven Digitale functiebeschrijvingen Kennis en vaardigheden in kaart brengen in het digitale dossier Verzoeken en mogelijkheden voor opleidingen vastleggen Een elektronisch prikbord voor vragen en opmerkingen van de medewerker Een digitaal smoelenboek ESS & MSS Conclusie Dit soort rekenmodellen gebruikt onze Sales afdeling regelmatig bij verkoopgesprekken met klanten. Uiteraard wordt dan natuurlijk nog wel de vertaalslag naar de besparing in Euro's gemaakt. Wanneer daarnaast ook de huidige kosten van de bestaande software in ogenschouw genomen wordt, blijkt dat ook daar nog jaarlijks een fiks bedrag bespaard kan worden waardoor de totale kostenbesparing nog veel hoger uitvalt. Deze berekening is echter in de bovenstaande tabel niet opgenomen omdat per klant de behoeften en bestaande kosten nogal verschillend kunnen zijn. Uit de bovenstaande tabellen is eenvoudig op te maken hoe makkelijk en hoeveel een organisatie kan besparen op de interne HR processen door middel van ESS & MSS. Houd hierbij wel rekening dat dit aan de voorzichtige kant gecalculeerd is en dat uw besparing werkelijkheid nog veel groter kan zijn! Zo makkelijk is het, zo makkelijk kan het zijn! www.afas.nl 4 Zorg voor Hrm in de Zorg Zorg+ Welzijn roi voor eSS & mSS SAmenvATTing WHiTePAPer over AFAS erP Software AFAS ERP Software B.V. is een dynamisch en eigenzinnig softwarebedrijf met 270 enthousiaste medewerkers, dat met één softwarepakket ­ AFAS Profit - de diverse afdelingen van meer dan 10.000 bedrijven in Nederland, België, Luxemburg en op de Nederlandse Antillen automatiseert. AFAS is opgericht in 1996 en gevestigd in Leusden. Kwaliteit en visie zijn de pijlers van ons succes. Deze principes stellen ons in staat om hoogwaardige softwareproducten te ontwikkelen, te verkopen en te ondersteunen. De visie die aan de producten ten grondslag ligt heeft AFAS Ondernemingsprocesbeheer (OPB®) genoemd. Meer informatie op www.afas.nl. over AFAS Profit AFAS Profit is de naam voor de geïntegreerde ERP software van AFAS. Deze software, draaiend op het Microsoft platform, wordt volledig ontwikkeld door de AFAS organisatie zelf. Wij zijn dan ook trots op ons eigen Nederlands ontwikkelbedrijf met top ontwikkelaars. De visie op productontwikkeling genaamd ANTA, is volstrekt anders dan de doorsnee concurrent. Op basis van hoogwaardige standaards wordt op een fabrieksmatige wijze flexibele en generieke software ontwikkeld. Bedrijven die de kracht van automatisering inzien, hebben hier optimaal baat bij. De kracht van AFAS Profit is met name een enorme flexibiliteit binnen de standaard. Zodoende wordt de software afgestemd op de eisen van de organisatie, waarbij beheersbaarheid en onderhoud worden gegarandeerd. Profit ERP bestaat uit: CRM, Competentiemanagement, Documentmanagement, Financieel, Fiscaal, HRM, Logistiek, Payroll, Projecten, Abonnementen en Workflowmanagement. Meer informatie op www. afas.nl/profit. Copyright © AFAS ERP Software, maart 2009 Alle rechten voorbehouden. Het auteursrecht berust bij AFAS ERP Software. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijk toestemming door AFAS ERP Software. De informatie in deze whitepaper is met zorg samengesteld. Toch kan AFAS ERP Software B.V. geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid van het materiaal in deze whitepaper. www.afas.nl 5
Uitgelichte Whitepaper

Mobiel testen: ontwikkel uw strategie!

Mobiel testen: ontwikkel uw strategie!

Mobiel platformen veranderen de manier waarop we leven en werken. Waar vroeger PC’s en notebooks alleen heersten, zijn tablets en smartphones hard op weg om een steeds crucialere rol in te vullen. Een studie van ABI Research toont aan dat het gebruik van mobiele applicaties op...

XBOSoft
Whitepapers nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van welke whitepapers er zijn toegevoegd aan de Computable IT Knowledgebase? Abonneer je dan op de gratis nieuwsbrief.